Vårkonsert

Runebergskören BSB:s vårkonsert hålls i Borgå Gymnasium den 12.5. kl. 19:00. Biljetter säljs vid dörren á 10 euro.