Vårterminen inleds 9.1.2012

Vårens första övningen är måndag den 9 januari, klockan 18:30.