Organisation

 

StyrelsenThomas Stendahl, ordförande
Teppo Salakka, dirigent
Dan Nordström, vice ordförande
Mika Kosunen, sekreterare
Magnus Smeds, vice sekreterare
Tom Allen, ekonom
Johan Westerberg, klubbhövding
personporträtt
personporträtt
Karl-Johan Furustam, ersättare
Felix Smeds, ersättare
Övrig förvaltningHans Blomqvist, vice klubbhövding
Jonas Blomqvist, webbmästare
Peter Floman, urklippsboken
Peik Jansson, fotograf
Bo Ingves, fotograf
Johan Palmén, arkivarie
Torolf Finnbäck, vicearkivarie