Vill du gratulera 100-årsjubilerande Runebergskören BSB?

Bästa vän av Runebergskören BSB!

Kören fyller 100 år i oktober 2023.

Jubileumsåret till ära har kören beställt en historik över sin 100-åriga historia. Författaren till historiken är sångarbrodern och körens hedersmedlem Magnus Björklund.

Förutom en berättelse över körens verksamhet och en sångarförteckning sedan 1923 kommer historiken även att innehålla en så kallad Tabula gratulatoria för Dig som vill hylla Runebergskören med anledning av jubiléet.

Vi inbjuder Dig/Er att delta som gratulant i historiken mot en inbetalning av 100 euro/gratulant/rad. Körer, föreningar och andra ideella sammanslutningar kan delta som gratulanter i historiken med en inbetalning av 150 euro/rad.

Klicka här för att ladda ner närmare anvisningar om hur du betalar och skickar in din gratulation.

Gratulantens namn publiceras i historiken. En inbetalning av 100 euro respektive 150 euro berättigar även till ett exemplar av historiken.

Historiken publiceras i samband med firandet av Runebergskören BSB:s 100-årsjubileum lördagen den 7 oktober 2023 i Konstfabriken i Borgå.