Styrelse

Ordförande
Thomas Stendahl
tel.: 040-550 4523
Personporträtt

Dirigent
Teppo Salakka
tel.: 050-521 3583
Personporträtt

Vice ordförande
Dan Nordström

Sekreterare
Mika Kosunen

Vice sekreterare
Magnus Smeds

Ekonom
Tom Allen

Klubbhövding
Johan Westerberg

Ersättare
Karl-Johan Furustam

Ersättare
Felix Smeds

 

Övrig förvaltning

Vice klubbhövdning
Hans Blomqvist

Ansvarig för urklippsboken
Peter Floman

Fotograf
Bo Ingves

Fotograf
Kim Lönnroos

Webbmästare
Jonas Blomqvist

Arkivarie
Johan Palmén

Vice arkivarie
Torolf Finnbäck