Sjung med i kören!

Vi tar kontinuerligt emot nya sångare.

På grund av coronabegränsningar blev vårterminen mycket kortare än planerat, men vi räknar med att kunna återuppta övningarna den 10 augusti kl. 18.30 på Kulturhuset Grand.

Du kan kontakta vår dirigent Teppo Salakka (tel.: 050-521 3583) eller ordförande Thomas Stendahl (tel.: 040-550 4523) för mera information och för att höra dig för om praktiska detaljer.

Det går också att dyka upp på en övning och anmäla sig till dirigenten.

När du inleder din körkarriär hos oss brukar vi kolla vilken stämma du lämpligen kan höra till.

Vi övar i Kulturhuset Grand måndagar kl. 18.30—21.00.

Tre korister står vid ett notställ och övar.