Thomas Stendahl

Vid Runebergskören BSB:s årsmöte den 26 februari 2018 valdes Thomas Stendahl till ny ordförande för kören.

Stendahl började sjunga i Runebergskören i januari 2012, men sångarådran började pulsera långt tidigare. Redan under studietiden var han känd som sångledare under sin ämnesförenings festligheter och han sjöng också i den Åbobaserade studentkören Brahe Djäknar.

Vad gäller ledaruppgifter är Stendahl inte någon nybörjare. I yrkeslivet har han haft ledarpositioner i ungefär 20 år, styrelseuppdrag har han hunnit med i 10 år.

Stendahl tar med sig sina erfarenheter av ledarskap då han greppar Runebergskörens ordförandeklubba. Att tacka “ja” till uppdraget som ordförande var en självklarhet.

– Jag är inte rädd för att ta ansvar och samtidigt tycker jag det skall bli kul och givande att jobba med en kör med så många trevliga ”bisar” (östnyländska för “gubbar”) som alla delar ett brinnande intresse för körsång och som också vill utvecklas och gå framåt, säger Stendahl.

Stendahl säger att han gärna vill värna om Runebergskören BSB:s traditioner.

Bland traditionerna finns en liten men anmärkningsvärd detalj som anknyter till uppdraget som ordförande. Den person som är ordförande är den enda som får använda en särskild halskedja via körens konserter. Halskedjan går i arv från ordförande till ordförande.

– Att dra på halskedjan gör jag med stor vördnad och också med lite nervositet för jag känner att det är stora stövlar jag kliver i. Jag känner mig också stolt eftersom Runebergskören är en välkänd aktör i Östnyland och kören har ett starkt namn i hela Svenskfinland, konstaterar Stendahl.

De övriga styrelsemedlemmarna och andra förtroendevalda presenteras på sidan Organisation.