Runebergskören BSBs vårkonsert modell 2004

Publicerad

En lyckad konsert, där Riko Eklundh som konferencié kunde berätta om kompositörer och textförfattare på ett mycket berikande sätt. Konsertprogrammet var denna gång mycket traditionellt, men inte tungt och programmet bildade en fin helhet. Också Rikos tolkning av Soldatgossen till ackompanjemang av Janne Mansikka trollband den talrika publiken.

Kören gjorde bra ifrån sig: i den första avdelningen fanns fem nyskrivna sånger, kompositionstävlingens främsta. Dem sjöng kören välinövat och med bland publiken satt Erkki Pullinen (3.pris), Juha Holma (2.pris), Arno Kantola (hedersomnämnande) och Karl-Gustaf Sundman (1.pris).

Innan pausen berättade kompositionstävlingens ordförande, Ulf Söderblom, om tävlingen i korthet. Bl.a. nämnde han hur svårt det varit för domarkollegiet att rangställa kompositioner av så skilda slag (40 bidrag). Juryn hade varit enhällig i sina beslut och de tre bästa bidragen premierades.

Efter pausen, där kören bjöd på kaffe och Runebergstårtor som Henrikssons bageri gjort, fortsatte kören med välklingande sång. Som avslutning sjöng kören Runebergs version av Vårt Land och som extranummer blev det en vårsång, som både Antti och Riko stämde in i.
Konserten radierades och delar av den kommer att sändas av Radio Vega Östnyland

Vårkonsert den 10.5.2003 i Linnankosken lukio

Publicerad

I år hade vi havet som tema.
Dessutom gästade Primavera under ledning av Tua Lindberg-Selén konserten med en egen avdelning och tillsammans sjöng vi Båtlåt av Robban Broberg.
Ilja Salminen på dragspel och Stefan Westerbladh på gitarr medverkade.

 

Recensioner

Klicka på sidorna för att få en större bild (PDF; Bbl 422 KB och Uusimaa 987 KB). Det kan alltså ta en lång stund att se större bilder om du har långsam förbindelse.

Kompositionstävling med anledning av J.L.Runebergs 200-års jubileum

Publicerad

Med anledning av J.L Runebergs 200-års jubileum år 2004 utlyste Runebergskören BSB den 4 december 2002 en kompositionstävling vars avsikt var att ge upphov till nya, inspirerande kompositioner för manskör till nationalskaldens texter.

Enligt tävlingsreglerna skulle kompositionen göras till en valfri, svensk text av J.L. Runeberg. 40 bidrag till 33 olika dikter av nationalskalden inlämnades inom utsatt tid.

Efter utförd bedömning av tävlingsbidragen har kompositionstävlingens jury beslutat prisbelöna följande kompositioner:

 

personbild_karl_gustaf_sundmanI –pris Karl Gustaf Sundman, Nedervetil:  Grumla inte flickans själ

 

 

 

 

personbild_juha_holmaII-pris Juha Holma, Jyväskylä: I luften: 1. Guldskyar, 2. En fågel

 

 

 

 

personbild_erkki_pullinenIII-pris Erkki Pullinen, Helsingfors: Älskas: Tre bagateller för manskör

 

 

 

 

Därutöver erhåller följande kompositioner hedersomnämnande:

Arno Kantola, Tessjö:   4 sånger till text ur ”Idyll och epigram”  – Skillnaden, Drömmen , Behagen, Den sällsynta fågeln

Ulf Långbacka, Åbo:  Två sånger till text av J.L. Runeberg  1. Sorg och glädje 2. Vid en flickas fönster

Lauri Mäntysaari, Helsingfors:  Efter kriget

Tuomo Teirilä, Helsingfors:  Ur ”Kungarna på Salamis”  Att var konung