Årsmöte 2014

Runebergskören BSB rf:s stadgeenliga årsmöte hålles på Kulturhuset Grand måndagen den 24 februari klockan 18:30.