Första-maj sång i Runebergsparken

Runebergskören BSB uppträder traditionsenligt vid stoden i Runebergsparken den första maj kl. 13:00.