Kompositionstävling med anledning av J.L.Runebergs 200-års jubileum

Med anledning av J.L Runebergs 200-års jubileum år 2004 utlyste Runebergskören BSB den 4 december 2002 en kompositionstävling vars avsikt var att ge upphov till nya, inspirerande kompositioner för manskör till nationalskaldens texter.

Enligt tävlingsreglerna skulle kompositionen göras till en valfri, svensk text av J.L. Runeberg. 40 bidrag till 33 olika dikter av nationalskalden inlämnades inom utsatt tid.

Efter utförd bedömning av tävlingsbidragen har kompositionstävlingens jury beslutat prisbelöna följande kompositioner:

 

personbild_karl_gustaf_sundmanI –pris Karl Gustaf Sundman, Nedervetil:  Grumla inte flickans själ

 

 

 

 

personbild_juha_holmaII-pris Juha Holma, Jyväskylä: I luften: 1. Guldskyar, 2. En fågel

 

 

 

 

personbild_erkki_pullinenIII-pris Erkki Pullinen, Helsingfors: Älskas: Tre bagateller för manskör

 

 

 

 

Därutöver erhåller följande kompositioner hedersomnämnande:

Arno Kantola, Tessjö:   4 sånger till text ur ”Idyll och epigram”  – Skillnaden, Drömmen , Behagen, Den sällsynta fågeln

Ulf Långbacka, Åbo:  Två sånger till text av J.L. Runeberg  1. Sorg och glädje 2. Vid en flickas fönster

Lauri Mäntysaari, Helsingfors:  Efter kriget

Tuomo Teirilä, Helsingfors:  Ur ”Kungarna på Salamis”  Att var konung