”Mest framgångsrika manskör”

Runebergskören BSB, under ledning av Henrik Wikström, har belönats med vandringspriset ”Mest framgångsrika manskör” på FSM:s 75-årsjubileum under veckoslutet. Motiveringen lyder:

”En kör, som genom sitt arbete har lyckats attrahera sångare ur de yngre generationerna och som utgör en berikande kulturaktör i en mindre ort i närheten av huvudstadsregionen. Körens program gav prov på variationsrikedom och ambitioner.”

I jubiléet deltog 21 körer med över 600 korister från hela Finland.