Runebergskören BSB 2012

På körens årsmöte valdes Teppo Salakka till ordinarie dirigent för Runebergskören BSB. Som körens ordförande fortsätter Peik Jansson och styrelsen består i övrigt av samma medlemmar som tidigare: viceordförande Peter Backman, sekreterare Magnus Smeds, kassör Jens Westerbladh, klubbhövding Johan Westerberg, Kim Lönnroos och som suppleanter Johan Palmén och Fredrik Johansson.

Första tenor Hannu Hoviniemi och första bas Georg Ahlfors valdes in som ordinarie sångare.