Runebergskören BSBs vårkonsert modell 2004

En lyckad konsert, där Riko Eklundh som konferencié kunde berätta om kompositörer och textförfattare på ett mycket berikande sätt. Konsertprogrammet var denna gång mycket traditionellt, men inte tungt och programmet bildade en fin helhet. Också Rikos tolkning av Soldatgossen till ackompanjemang av Janne Mansikka trollband den talrika publiken.

Kören gjorde bra ifrån sig: i den första avdelningen fanns fem nyskrivna sånger, kompositionstävlingens främsta. Dem sjöng kören välinövat och med bland publiken satt Erkki Pullinen (3.pris), Juha Holma (2.pris), Arno Kantola (hedersomnämnande) och Karl-Gustaf Sundman (1.pris).

Innan pausen berättade kompositionstävlingens ordförande, Ulf Söderblom, om tävlingen i korthet. Bl.a. nämnde han hur svårt det varit för domarkollegiet att rangställa kompositioner av så skilda slag (40 bidrag). Juryn hade varit enhällig i sina beslut och de tre bästa bidragen premierades.

Efter pausen, där kören bjöd på kaffe och Runebergstårtor som Henrikssons bageri gjort, fortsatte kören med välklingande sång. Som avslutning sjöng kören Runebergs version av Vårt Land och som extranummer blev det en vårsång, som både Antti och Riko stämde in i.
Konserten radierades och delar av den kommer att sändas av Radio Vega Östnyland