Sångarting 10-12.10.2014

Fredag: Konsert kl. 19.30 i Borgå domkyrka. Wasa Sångargille, Mariehamnskvartetten, Manskören Raseborg, Akademiska Sångföreningen, Sällskapet Muntra Musikanter och Runebergskören BSB. Lördag: Maratonkonsert kl. 10-15 i Konstfabriken, Kvartett-tävling kl. 15.30 i Borgå Gymnasium, Sångartingets sits kl. 19 i Konstfabriken. Söndag: Sillis kl. 11.30-13.30 i Konstfabrikens lilla sal, Fabrikssalen.