Sommarkonsert 13.6.2015

Välkommen på Runebergskören BSB:s sommarkonsert tillsammans med Kungälvs Manskör från Sverige lördagen 13.6.2015 kl. 13.45 på åstranden i Borgå invid M/S J.L.Runeberg. Fritt inträde.