Vårkonsert 2012

Runebergskören BSBs vårkonsert hålles i år i Borgå Domkyrka lördagen den 12.5 kl 19:00. Programmet består av sakrala verk och gospel-sånger. Gästsolist är Hanna Lönnroos.

(notera att tiden på affischen är fel)